Łączniki do rur
Przyłącza
Armatura zwrotna
Armatura zaporowa
Hydranty
Rury
Kształtki żeliwne do PVC
Kształtki PE
Armatura naprawcza
Uszczelnienia
Kompensatory
Akcesoria drogowe
Różne

W ofercie firmy MAK znajdują się m.in.:

- zasuwy z miękkim klinem z żeliwa sferoidalnego i szarego,
- zawory antyskażeniowe,
- nawiertki do wszelkiego rodzaju rur,
- przepustnice kołnierzowe i międzykołnierzowe,
- zasuwy nożowe,
- kompensatory,
- hydranty podziemne i nadziemne, z pojedynczym i podwójnym zaworem,
- klapy i zawory zwrotne,
- osprzęt do zasuw i hydrantów,
- łączniki rurowe i kołnierzowe,
- armatura kontrolno-pomiarowa,
- rury i kształtki z żeliwa sferoidalnego,
- kształtki z żeliwa szarego,
- rury i kształtki z PEHD,
- uszczelki kołnierzowe z wkładką stalową lub bez,
- złącza do rur stalowych i PEHD,
- tabliczki do oznaczenia uzbrojenia podziemnego,
- kołnierze,
- płozy ślizgowe i manszety do przepustów,
- przejścia szczelne,
- armatura naprawcza (opaski ze stali kwasoodpornej, nasuwki, doszczelniacze
. złączy kielichowych),
- wiele innych armatur do eksploatacji i napraw sieci wodociągowych,
. gazowych i przemysłowych.

designed by: csp.net.pl